Tag: Femoverfire

Royale matematikktimer og underveisvurderinger

En morsom aktivitet som bringer litt royal stemning, varme og tenkende topplokk og fremmer både muntlige og skriftlige ferdigheter i matematikkfaget er å arbeide med «Tallkroner». Det finnes mange ulike slike spill, også i andre fag, men her er altså min versjon å arbeide med kronene på småskoletrinnet og som ble vel tatt i mot av engasjerte elever som nå lurer på når vi skal jobbe med dem igjen. Den eneste forberedelsen du trenger å gjøre er å lage kroner til hver enkelt elev, og ja, jeg har laget meg et sett – og syns at det er unødvendig bruk av tid hvis elevene skal lage sine egne. Da blir også overraskelsesmomentet i aktiviteten borte første gang, og hvor lang tid tar det å lage 24 tallkroner? En halvtime, en god kaffekopp og en stiftemaskin.
tallkroner
Hvordan skal man og hva kan man bruke tallkroner til?
Jo, avhengig av alder på elevene og hvor langt en er kommet er det egentlig bare tallene som må tilpasses elevene og resten er ubegrensede muligheter. Jeg valgte å skrive ut tall tosidig og feste med binders både foran og bak på kronen med binders slik at tallene kan byttes ut og endres ved behov. Før presentasjonen av oppdraget og oppgaven de skal gjøre demonstrerer jeg alltid for elevene enten ved en elev jeg har avtalt med på forhånd eller ved hjelp av en annen voksen i rommet hvis det er tilgjengelig. Jeg poengterer også at når demonstrasjonen er over skal alle elevene gå fra samlinga og over til sin plass sammen med dagens/timens læringspartner og lukke øynene. Deretter går jeg rundt og setter kronene på hodet til alle elevene. Det gir meg muligheten til å tilpasse og differensiere, samtidig som elevene ikke for noen mulighet til å se tallene de har på sin krone.

Ulike opplegg vi har prøvd ut og som kan gi deg ideer til videreutvikling
– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være. «Er det et oddetall på tierplassen?», «Er det partall på enerplassen?», «Er tallet større eller mindre enn ti?», «Er tallet mellom ti og femti?» osv. Når elevene har gjettet tallet sitt har de måttet lage alt fra 4 til 10 veier til tallet. Jeg poengterer bruk av «veier» til tallet fordi det åpner for differensiering mellom de sterkeste og de svakeste. Veier kan være tegning, addisjon, subtraksjon, divisjon, multiplikasjon, regnefortellinger osv. En elev valgte for eksempel veien «Mitt tall får du ved å legge sammen det laveste oddetallet og det høyeste partallet i området 0-10». Når læringspartner har godkjent løsningen, begynner den andre eleven gjetningen på tallet på sin krone.

– Finne tjuervenner. «Får jeg 20 ved å legge til 12?», «Hvis jeg trekker fra dette tallet får jeg 17 slik at det blir 17+3 som gir 20?». På samme måte som over har elevene måtte lage veier til tallet og eksemplifisere hvordan de tenker.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel. Deretter har elevene fått i oppdrag å lage ulikt antall veier hvor tallet skulle være del av en vei til å gi 100 som sum.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel.  I denne omgangen valgte vi tall mellom 100-1000 som tok noe lengre tid, men som ble enda morsommere. Oppgaven ble deretter å skrive tallet i utvidet form, de fem tallene før og etter tallet, legge til 49 til tallet, trekke fra 49 fra tallet, og lage en regnefortelling som andre kan løse med tallet som svar.

Hvorfor veier til tallet og ikke regnestykker?
Gjennom «veier» til tallet og ikke regnestykker trenes elevene i problembaserte løsninger, såkalt problem posing. På den måten blir det opp til elevene å vise hva de kan, fremfor den ofte vanlige fremgangsmåten med tradisjonelle regnestykker. Mange elever, så vel svake som sterke, viser ofte flere tegn til representasjonskompetanse når de får slike oppgaver. Derfor egner aktiviteten seg både til underveisvurdering og som ei undervisningssøkt basert på målene du har satt for timen eller uka, i klassen din. Aktiviteten passer også på mellomtrinnet ved bruk av andre tall og kriterier. Erfaringene jeg har gjort meg er at selv om det krever mye av elevene å tenke så abstrakt og huske så mange opplysninger underveis, selv for de minste, er at mestringsfølelsen og følelsen av å lykkes bare blir enda større og at kunnskapen fester seg bedre. Det er nok ikke bare følelsen av å være litt kongelig som gjør det, men mest motivasjonen kombinert med oppgavene og samarbeidslæringen sammen med noen de er trygge på.

tallkroner2
Hvordan arbeide videre?
Ønsker man å gjøre noe mer av arbeidet kan man ved at elevene på vei ut eller når alle er ferdige, be elevene feste postitlappene sine på tavlen, for deretter å bruke disse lappene som utgangspunkt for videre arbeid. Gruppere tallene i stigende eller synkende rekkefølge. Hvem hadde det største og hvem hadde det minste tallet? Velge ut et eller flere tall en skal jobbe med som dagens tall og med nye kriterier, eller ha en læringssamtale og gjennomgå enkelte strategier og løsninger elevene har brukt for å komme frem til svaret.

Hva nå?
Finn frem kartong, en kopp fylt med varm kaffe eller te, stiftemaskin og det gode humøret. Sett i gang!

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

Adventskalender 2015 – luke 6

Da åpnes enda en kalenderluke fra Fem over fire-gjengen! I luken finner du en oppgave eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktiviteten krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 6 – Ordlistespillet
ordlistespill

Om læringsaktiviteten:
I denne aktiviteten er det kun en terning og en blyant som trengs for å sette i gang. Med Ordlistespillet får elevene trening i både rettskriving og begrepsforståelse. Elevene starter med det første ordet, og kaster deretter terningen som gir dem oppgaven de skal løse. Slik fortsetter det til alle ordene på lista er arbeidet med, og terningen kastet til sammen 10 ganger.  Elevene skriver og tegner i skriveboka si, eller på kopioriginalen som du kopierer på baksiden av spillarket. Er du litt streng sånn som meg, får elevene bare tegne 2-3 ganger per Ordlistespill. Det er jo alltid noen som hevder at fikk fire øyne på terningen hele ti ganger. Vi kan ikke, selv i desember, la sjansene for å trene viktige lese- og skriveferdigheter slippe fra oss.  Ordlistespillet fungerer like godt som en stasjonsaktivitet og oppstart av timen, som hjemmelekse i desember.

Lykke til!

Last ned Luke 6 her.

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

 

Adventskalender 2015 – luke 1

Du har sikkert fått med deg at vi i Fem over fire har valgt å lansere vår blogg- og hjemmeside gjennom en julekalender. I denne julekalenderen vil du kunne «åpne» 20 luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 1 – «Julenissens hemmelighet»
luke1femoverfire

Om læringsaktiviteten:
Fortellerkort kan være med på å fremme kreativ skriving hos elever på hele barnetrinnet. I mine fortellerkort ønsker jeg at elevene skal skrive kreative og frie tekster hvor rammene i stor grad ikke hemmer fantasien, men legger opp til bruk av rettskriving og holdepunkter for innledning, midtdel og slutt. I forkant av skriveprosessen er det viktig at en nøye går gjennom oppgavene for elevene, og ofte tar seg tid til å diskutere hva som kan ha skjedd i forhold til skrive-delen. Videre er det viktig at alle elevene forstår ordene i ordbanken, og at det ikke hersker noen tvil om hva de betyr og at de selv har eksempler på hvordan de kan brukes i enkle eller mer kompliserte setninger alt etter alder. I skrivestunda er jeg alltid opptatt av å få frem elever på ulikt nivå, som modeller for gode innledninger, fin sammenhengende skrift osv. alt etter hvilke kriterier jeg vektlegger for denne skrivestunda.  Dette gjør jeg underveis for å holde fokus på målene vi jobber etter i forhold til fortellerkortet, og som inspirasjon til de andre. Lykke til!

Last ned Luke 1 her.

 

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

 

© 2018 Femoverfire

Theme by Anders NorenUp ↑