Det hele startet som en idé og et ønske om å sammen dele og formidle det vi selv brenner for og er gode på. Vi gikk sammen fordi vi ønsket å vise at det finnes mange som fortsatt sitter der «Fem over fire» når de andre går hjem. Ikke fordi vi alltid må, men fordi vi vil. Vi elsker jobben vår!

Gro_2
Gro Wollebæk (f.1967) 
 er adjunkt med fordypning i naturfag, K&H og matte. Gro er 2.klasselærer på Ski  i Akershus. I tillegg jobber hun  som ressurslærer for Nysgjerrigper og holder lærerkurs over hele Norge i metoden. Det er også Gro som skriver «Eksperimentverkstedet» i Nysgjerrgiperbladet. Gro formidler også sine erfaringer fra vitenskapelig prosjektarbeid i klasserommet på ulike konferanser i inn- og utland i samarbeid med Norges Forskningsråd.

For tiden skriver Gro på lærebokserien Spire utgitt av Gan Aschehoug. Spire- Grønn, Gul og Rød pluss 3 lærerveiledninger er utgitt. Spire Blå for 4. klasse publiseres våren 2016. Bøkene viser på en enkel og morsom måte veien til en spennende og levende naturfagundervisning – både for elever og lærere!

InSPIRErende naturfag. De yngste elevene har en iboende nysgjerrighet til alt levende rundt seg. Hvordan kan vi lærere utfordre små forskerspirer i henhold til kunnskapsløftets læringsmål og krav? Jeg vil vise deg ulike tilnærmingsmetoder til forskjellige naturfaglige temaer og hvordan man kan jobbe tverrfaglig med dette. Jeg legger vekt på aktiviteter som ikke krever mengder av utstyr og forberedelser. De praktiske oppgavene og aktivitetene har en lav kostnad og inngangsterskel. Det skal være lett å forberede og sette i gang sammen med elevene.
Jeg tar utgangspunkt i læringsmål fra 1.- 4.klasse.

Linn_2
Linn Vangen
(f. 1983) er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Oslo med fordypning i fagene matematikk, naturfag og idrett, friluftsliv og helse. Hun har også videreutdanning i veiledning for studenter og nyutdannede.  Før hun tilbrakte nesten tre år ved en kontorpult som med-redaktør for matematikkverket Matemagisk (Aschehoug), jobbet Linn som kontaktlærer på mellomtrinnet i Osloskolen, samt holdt kurs i blant annet Vurdering for Læring.  Nå er hun tilbake i skolen, klar for å gjøre den viktigste jobben av dem alle, nemlig lærerjobben.

Vi lærere legger til rette for og deltar i læringsprosesser – glem aldri det! Det er i eleven læring skjer, og det er når elevene vet hva målet er, vet hvordan de skal jobbe for å nå det, samt er trygge på at de får tilbakemeldinger og veiledning for å komme seg videre i læringsprosessen sin, at vi opplever å ha trygge, kunnskapstørste elever som higer etter å lære enda mer!

Runar
Runar Ragnarson Brataas
(f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda. Runar er bosatt i Mo i Rana, hvor han de siste årene har jobbet mest på småskoletrinnet med fokus på begynneropplæring i matematikk, norsk og engelsk etter flere år i dagligvarehandelen. Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

Vi har et ansvar for å sørge for at opplæringen er så motiverende, annerledes, og spennende at den faglig løfter alle elevene. Bare på den måten kan vi lede elevene mot nye mål og sørge for ei god tilpassa opplæring. Dagens elever utfordrer læreren i mye større grad enn før, både faglig og sosialt. Det gir læreren et større ansvar for å møte elevene der de er, og lede dem videre dit de skal. Det kan bare skje hvis læreren selv ser sin egen rolle og oppgave i skolen.

Maren_2
Maren  Lie Malmo (f. 1985)
 er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Bergen med fordypning i fagene engelsk, samfunnsfag, norsk og matematikk. Hun jobber primært som faglærer i engelsk på 1.-10.trinn ved Hyllestad Skule, Sogn og Fjordane. Maren er opptatt av å bygge bro mellom faget i klasserommet og virkeligheten elevene befinner seg i. Som språklærer er hun opptatt av å utvikle praktiske og muntlige ferdigheter slik at man kan bruke språket for å navigere i og åpne opp verden. I tillegg til å arbeide som adjunkt er Maren student ved Høgskolen i Bergen, der hun tar en Master i Undervisningskunnskap med fordypning i pedagogikk. Maren lager undervisningsmateriell på Malimo Mode og står bak nettstedet MittKlasserom.no.

Å tenke utenfor boksen og gi elevene varierte utfordringer er viktig. Alle elever må få utfordringer etter nivået de er på – og ikke minst etter nivået de skal arbeide mot. Å knytte bånd og lage gode relasjoner med elevene er uvurderlig når man skal motivere for læring og sørge for framgang. I tillegg skal absolutt hver eneste elev føle at de har verdi, at de blir sett og ikke minst hørt. Med gode relasjoner og tilpasset opplæring kommer man langt på vei!

Eirin_2
Eirin Kvade Rannekleiv (f.1982
) er utdannet adjunkt ved Høyskolen i Agder, med fordypning innenfor idrett og matematikk. Hun er bosatt i Arendal hvor hun i flere år har jobbet ved den internasjonale skolen. Å jobbe i et internasjonalt miljø har gitt henne kunnskap og erfaring om utradisjonelle og spennende undervisningsmetoder, som f.eks. undervisning helt fri for lærebøker og inquiry-based tilnærming til læring.

Ved siden av å jobbe som lærer, driver hun firmaet Teaching FUNtastic som designer og produserer diverse digitale undervisningsopplegg og klasseromsmateriell.

Det er mitt mål å møte alle mine elevers behov med morsomme, engasjerende og tilpassede aktiviteter. Elevene må få mulighet til å arbeide ut ifra ulike læringsstiler og bruke alle sine sanser og uttrykksformer.

Som lærer ser jeg det som viktig å være engasjert i å tilegne seg ny kunnskap og inspirasjon utenifra. Vi må bevege oss fremover, åpne nye dører, prøve nye ting, fordi vi er nysgjerrige. Og nysgjerrighet leder oss i nye retninger. En positiv og motivert lærer skaper positive og motiverte elever!