Category: Matematikk

Adventskalender – 14. desember – luke 10

Fem over fire er tilbake med julekalender også i år! Som i fjor vil du kunne «åpne» spennende luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 10 – en juleundersøkelse

en-undersokelse

 

Om læringsaktiviteten

Er det noe både jeg og elevene mine elsker, så er det å gjennomføre undersøkelser, presentere resultater og ikke minst analysere dem. For hva betyr det egentlig at de fleste i klassen spiser f.eks. torsk på julaften? Hvor i Norge er torsk mest vanlig? Og ettersom det kan være kjedelig å bare forske på julemat, la jeg vet et par blanke også.

Last ned luke 10 her!

Linn_2Linn Vangen (f. 1983) er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Oslo.  Før hun tilbrakte nesten tre år som med-redaktør for matematikkverket Matemagisk (Aschehoug), jobbet Linn som kontaktlærer på mellomtrinnet i Osloskolen, samt holdt kurs i blant annet VFL.  Nå er hun tilbake i skolen, og på nett som frk linn.

Adventskalender 2016 – 8.desember – luke 6

Fem over fire er tilbake med julekalender også i år! Som i fjor vil du kunne «åpne» spennende luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

8des-pyramiderLuke 6 – Pyramideregning

Om læringsaktiviteten

Pyramideregning er enkelt forklart å addere sammen tall som står ved siden av hverandre, og skrive tallet i «snøballen» som er knyttet til begge, direkte ovenfor. Det er en fin øvelse i å bruke hoderegning, men det er også lov å ta litt notater og gjøre utregninger på et kladdeark som støtte.

Last ned luke 6 her!

 

Maren_2Maren Lie Malmo (f. 1985) er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Bergen.  Hun jobber som faglærer i norsk, matematikk, samf og engelsk på 1.-10.trinn. Maren er opptatt av tilpasset undervisning og motivasjon for læring! Hun står også bak ressursene på Malimo.no og Facebooksiden med samme navn.

 

Adventskalender 2016 – 6.desember – luke 4

Fem over fire er tilbake med julekalender også i år! Som i fjor vil du kunne «åpne» spennende luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 4 – Hvilke tall tenker snømennene på?

adventskalendersnomanntallrrb

Om læringsaktiviteter

I denne læringsaktiviteten får elevene mulighet til å jobbe med ulike former for addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, dobling og halvering – på ulike nivåer. Her finner du oppgaver som passer for de minste, de sterke og de svake. Disse kan du bruke som inspirasjon til «dagens tall» i ny versjon og samtidig som oppstarts, avslutnings eller inspirasjonsaktivitet. Lykke til med arbeidet og se gjerne etter flere på www.annerledes.org utover i adventstida. Takk til Mel Lloyd og Graphics From the Pond

Last ned luke 4 her!

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

Adventskalender 2016 – 1.desember – luke 1

Fem over fire er tilbake med julekalender også i år! Som i fjor vil du kunne «åpne» spennende luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av dem.

Luke 1 – 4 GRUBLISER

1des-grubliser

Om læringsaktiviteten

Grubliser er fantastiske for å ressonnere, tenke, prøve ut – ja rett og slett gruble! Denne nedlastingen har to nivå, A og B. A er basert på addisjon og subtraksjon, mens B har multiplikasjon i tillegg. De skrives ut på A4 og deles i to før utdeling. Tidsbruken er 5-10 minutter, avhengig av elevene selvfølgelig. Både bokmål og nynorsk er med i samme nedlasting! :)

Det er flott å ha matematiske samtaler rundt grubliser, så la gjerne elevene diskutere i læringspar. Hvordan tenkte de for å løse grublisen? Hvilke strategier brukte de?

Last ned luke 1 her!

Maren_2Maren Lie Malmo (f. 1985) er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Bergen.  Hun jobber som faglærer i norsk, matematikk, samf og engelsk på 1.-7.trinn, samt engelsk 8.-10. Maren er opptatt av tilpasset undervisning og motivasjon for læring! Hun står også bak ressursene på Malimo.no og på Facebook .

 

PÅSKESPILL

Kylling_Partall og oddetallspill_litenHer er et lite mattespill som kan brukes i forbindelse med påske.
Hvilken av kyllingene kommer først frem til høna?

Den ene kyllingen trenger partall og den andre trenger oddetall. For differensiering kan man bruke forskjellige terninger. Jeg bruker terninger som går opp til 20 med mine 2.klassinger.

Lykke til!
Partall og oddetallspill2

Royale matematikktimer og underveisvurderinger

En morsom aktivitet som bringer litt royal stemning, varme og tenkende topplokk og fremmer både muntlige og skriftlige ferdigheter i matematikkfaget er å arbeide med «Tallkroner». Det finnes mange ulike slike spill, også i andre fag, men her er altså min versjon å arbeide med kronene på småskoletrinnet og som ble vel tatt i mot av engasjerte elever som nå lurer på når vi skal jobbe med dem igjen. Den eneste forberedelsen du trenger å gjøre er å lage kroner til hver enkelt elev, og ja, jeg har laget meg et sett – og syns at det er unødvendig bruk av tid hvis elevene skal lage sine egne. Da blir også overraskelsesmomentet i aktiviteten borte første gang, og hvor lang tid tar det å lage 24 tallkroner? En halvtime, en god kaffekopp og en stiftemaskin.
tallkroner
Hvordan skal man og hva kan man bruke tallkroner til?
Jo, avhengig av alder på elevene og hvor langt en er kommet er det egentlig bare tallene som må tilpasses elevene og resten er ubegrensede muligheter. Jeg valgte å skrive ut tall tosidig og feste med binders både foran og bak på kronen med binders slik at tallene kan byttes ut og endres ved behov. Før presentasjonen av oppdraget og oppgaven de skal gjøre demonstrerer jeg alltid for elevene enten ved en elev jeg har avtalt med på forhånd eller ved hjelp av en annen voksen i rommet hvis det er tilgjengelig. Jeg poengterer også at når demonstrasjonen er over skal alle elevene gå fra samlinga og over til sin plass sammen med dagens/timens læringspartner og lukke øynene. Deretter går jeg rundt og setter kronene på hodet til alle elevene. Det gir meg muligheten til å tilpasse og differensiere, samtidig som elevene ikke for noen mulighet til å se tallene de har på sin krone.

Ulike opplegg vi har prøvd ut og som kan gi deg ideer til videreutvikling
– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være. «Er det et oddetall på tierplassen?», «Er det partall på enerplassen?», «Er tallet større eller mindre enn ti?», «Er tallet mellom ti og femti?» osv. Når elevene har gjettet tallet sitt har de måttet lage alt fra 4 til 10 veier til tallet. Jeg poengterer bruk av «veier» til tallet fordi det åpner for differensiering mellom de sterkeste og de svakeste. Veier kan være tegning, addisjon, subtraksjon, divisjon, multiplikasjon, regnefortellinger osv. En elev valgte for eksempel veien «Mitt tall får du ved å legge sammen det laveste oddetallet og det høyeste partallet i området 0-10». Når læringspartner har godkjent løsningen, begynner den andre eleven gjetningen på tallet på sin krone.

– Finne tjuervenner. «Får jeg 20 ved å legge til 12?», «Hvis jeg trekker fra dette tallet får jeg 17 slik at det blir 17+3 som gir 20?». På samme måte som over har elevene måtte lage veier til tallet og eksemplifisere hvordan de tenker.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel. Deretter har elevene fått i oppdrag å lage ulikt antall veier hvor tallet skulle være del av en vei til å gi 100 som sum.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel.  I denne omgangen valgte vi tall mellom 100-1000 som tok noe lengre tid, men som ble enda morsommere. Oppgaven ble deretter å skrive tallet i utvidet form, de fem tallene før og etter tallet, legge til 49 til tallet, trekke fra 49 fra tallet, og lage en regnefortelling som andre kan løse med tallet som svar.

Hvorfor veier til tallet og ikke regnestykker?
Gjennom «veier» til tallet og ikke regnestykker trenes elevene i problembaserte løsninger, såkalt problem posing. På den måten blir det opp til elevene å vise hva de kan, fremfor den ofte vanlige fremgangsmåten med tradisjonelle regnestykker. Mange elever, så vel svake som sterke, viser ofte flere tegn til representasjonskompetanse når de får slike oppgaver. Derfor egner aktiviteten seg både til underveisvurdering og som ei undervisningssøkt basert på målene du har satt for timen eller uka, i klassen din. Aktiviteten passer også på mellomtrinnet ved bruk av andre tall og kriterier. Erfaringene jeg har gjort meg er at selv om det krever mye av elevene å tenke så abstrakt og huske så mange opplysninger underveis, selv for de minste, er at mestringsfølelsen og følelsen av å lykkes bare blir enda større og at kunnskapen fester seg bedre. Det er nok ikke bare følelsen av å være litt kongelig som gjør det, men mest motivasjonen kombinert med oppgavene og samarbeidslæringen sammen med noen de er trygge på.

tallkroner2
Hvordan arbeide videre?
Ønsker man å gjøre noe mer av arbeidet kan man ved at elevene på vei ut eller når alle er ferdige, be elevene feste postitlappene sine på tavlen, for deretter å bruke disse lappene som utgangspunkt for videre arbeid. Gruppere tallene i stigende eller synkende rekkefølge. Hvem hadde det største og hvem hadde det minste tallet? Velge ut et eller flere tall en skal jobbe med som dagens tall og med nye kriterier, eller ha en læringssamtale og gjennomgå enkelte strategier og løsninger elevene har brukt for å komme frem til svaret.

Hva nå?
Finn frem kartong, en kopp fylt med varm kaffe eller te, stiftemaskin og det gode humøret. Sett i gang!

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

© 2018 Femoverfire

Theme by Anders NorenUp ↑