Author: Runar

Adventskalender 2016- 18.desember – luke 13

Luke 13  – Julekuleknusekonkurransen

2-4

Om læringsaktiviteten

I denne læringsaktiviteten finner du skriveramme for elevene på 1-7 trinn om apen Apy som deltar i den store «Julekuleknusekonkurransen». I tillegg finner du fine ark de minste elevene kan bruke for å skrive ord eller setninger sammen med fine tegninger av Apy og et juletre som selvsagt hører med. Skriverammene er lagt opp på den måten at de enkleste kan brukes bare for å diskutere og skrive enkle ord, setninger eller tekster, mens fortellerkortet kan brukes fra 3. klasse og oppover for å få gode fortellinger hvor også læreren selv kan avgjøre kriterier utover det som er angitt. Arbeid med innledning, midtdel og avslutning vil være viktig og at de fire punktene følges nøye. Selv har jeg tenkt at elevene i morgen skal utfordre seg selv i klassefellesskapet og gjerne med at vi prøver å få til å skrive enda flere ord til sammen som klasse enn forrige uke. Forrige uke klarte førsteklassingene mine å produsere 1144 ord, som vil si minst 47 ord per elev, men selv om det er noen som skriver mer eller mindre, syns elevene det er morsomt at vi sammen kjemper om å skrive mer – og at det ikke handler om den enkeltes – men klassens prestasjoner.

Lykke til med arbeidet og les gjerne dette innlegget om hvordan jeg bruker fortellerkort på www.annerledes.org. Takk til Apples ‘n’ Acorns for lisens til illustrasjonene.

Last ned luke 13 her!

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7  / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org og jobber for tiden i Osloskolen.

 

Adventskalender 2016 – 9.desember – luke 7

Fem over fire er tilbake med julekalender også i år! Som i fjor vil du kunne «åpne» spennende luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 7 – Morsomme julesetninger

adventskalendersetningslekrrb

Om læringsaktiviteten

I denne læringsaktiviteten får elevene mulighet til å skrive julete og morsomme setninger hvor det er terningen som bestemmer og motiverer, mens læreren setter kriteriene. Et godt tips er å bruke denne til f.eks  skriftformingsboka som motivasjon til å skrive sammenhengende skrift eller for å booste skrivinga hos de litt eldre elevene på småskoletrinnet eller begynnelsen av mellomtrinnet. Vær raus og la elevene le og kose seg med morsomme setninger.  Lykke til med arbeidet og se gjerne etter flere på www.annerledes.org utover i adventstida. Takk til Mel Lloyd og Graphics From the Pond for lisens til illustrasjonene.

Last ned luke 7 her!

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

For tidlig ute

Runar har vært i Oslo noen dager nå, og i den forbindelse oppdaget han kjapt at han ikke hadde gjort klart det siste «Små glimt» før påske. Frem med laptopen til tross for få timers søvn på et skranglende nattog på Nordlandsbanen. I likhet med Påskeharen, liker Runar å være tidlig ute – men kanskje ikke såå tidlig ute. Her kommer et «Små glimt» som passer perfekt å avslutte siste dag før påskeferien med. Morsom trening – med mening. Last det ned her – og skriv det ut så raskt du kan.

God påske!
Små glimt

Royale matematikktimer og underveisvurderinger

En morsom aktivitet som bringer litt royal stemning, varme og tenkende topplokk og fremmer både muntlige og skriftlige ferdigheter i matematikkfaget er å arbeide med «Tallkroner». Det finnes mange ulike slike spill, også i andre fag, men her er altså min versjon å arbeide med kronene på småskoletrinnet og som ble vel tatt i mot av engasjerte elever som nå lurer på når vi skal jobbe med dem igjen. Den eneste forberedelsen du trenger å gjøre er å lage kroner til hver enkelt elev, og ja, jeg har laget meg et sett – og syns at det er unødvendig bruk av tid hvis elevene skal lage sine egne. Da blir også overraskelsesmomentet i aktiviteten borte første gang, og hvor lang tid tar det å lage 24 tallkroner? En halvtime, en god kaffekopp og en stiftemaskin.
tallkroner
Hvordan skal man og hva kan man bruke tallkroner til?
Jo, avhengig av alder på elevene og hvor langt en er kommet er det egentlig bare tallene som må tilpasses elevene og resten er ubegrensede muligheter. Jeg valgte å skrive ut tall tosidig og feste med binders både foran og bak på kronen med binders slik at tallene kan byttes ut og endres ved behov. Før presentasjonen av oppdraget og oppgaven de skal gjøre demonstrerer jeg alltid for elevene enten ved en elev jeg har avtalt med på forhånd eller ved hjelp av en annen voksen i rommet hvis det er tilgjengelig. Jeg poengterer også at når demonstrasjonen er over skal alle elevene gå fra samlinga og over til sin plass sammen med dagens/timens læringspartner og lukke øynene. Deretter går jeg rundt og setter kronene på hodet til alle elevene. Det gir meg muligheten til å tilpasse og differensiere, samtidig som elevene ikke for noen mulighet til å se tallene de har på sin krone.

Ulike opplegg vi har prøvd ut og som kan gi deg ideer til videreutvikling
– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være. «Er det et oddetall på tierplassen?», «Er det partall på enerplassen?», «Er tallet større eller mindre enn ti?», «Er tallet mellom ti og femti?» osv. Når elevene har gjettet tallet sitt har de måttet lage alt fra 4 til 10 veier til tallet. Jeg poengterer bruk av «veier» til tallet fordi det åpner for differensiering mellom de sterkeste og de svakeste. Veier kan være tegning, addisjon, subtraksjon, divisjon, multiplikasjon, regnefortellinger osv. En elev valgte for eksempel veien «Mitt tall får du ved å legge sammen det laveste oddetallet og det høyeste partallet i området 0-10». Når læringspartner har godkjent løsningen, begynner den andre eleven gjetningen på tallet på sin krone.

– Finne tjuervenner. «Får jeg 20 ved å legge til 12?», «Hvis jeg trekker fra dette tallet får jeg 17 slik at det blir 17+3 som gir 20?». På samme måte som over har elevene måtte lage veier til tallet og eksemplifisere hvordan de tenker.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel. Deretter har elevene fått i oppdrag å lage ulikt antall veier hvor tallet skulle være del av en vei til å gi 100 som sum.

– Still spørsmål til læringspartneren din om hva tallet kan være på samme måte som i første eksempel.  I denne omgangen valgte vi tall mellom 100-1000 som tok noe lengre tid, men som ble enda morsommere. Oppgaven ble deretter å skrive tallet i utvidet form, de fem tallene før og etter tallet, legge til 49 til tallet, trekke fra 49 fra tallet, og lage en regnefortelling som andre kan løse med tallet som svar.

Hvorfor veier til tallet og ikke regnestykker?
Gjennom «veier» til tallet og ikke regnestykker trenes elevene i problembaserte løsninger, såkalt problem posing. På den måten blir det opp til elevene å vise hva de kan, fremfor den ofte vanlige fremgangsmåten med tradisjonelle regnestykker. Mange elever, så vel svake som sterke, viser ofte flere tegn til representasjonskompetanse når de får slike oppgaver. Derfor egner aktiviteten seg både til underveisvurdering og som ei undervisningssøkt basert på målene du har satt for timen eller uka, i klassen din. Aktiviteten passer også på mellomtrinnet ved bruk av andre tall og kriterier. Erfaringene jeg har gjort meg er at selv om det krever mye av elevene å tenke så abstrakt og huske så mange opplysninger underveis, selv for de minste, er at mestringsfølelsen og følelsen av å lykkes bare blir enda større og at kunnskapen fester seg bedre. Det er nok ikke bare følelsen av å være litt kongelig som gjør det, men mest motivasjonen kombinert med oppgavene og samarbeidslæringen sammen med noen de er trygge på.

tallkroner2
Hvordan arbeide videre?
Ønsker man å gjøre noe mer av arbeidet kan man ved at elevene på vei ut eller når alle er ferdige, be elevene feste postitlappene sine på tavlen, for deretter å bruke disse lappene som utgangspunkt for videre arbeid. Gruppere tallene i stigende eller synkende rekkefølge. Hvem hadde det største og hvem hadde det minste tallet? Velge ut et eller flere tall en skal jobbe med som dagens tall og med nye kriterier, eller ha en læringssamtale og gjennomgå enkelte strategier og løsninger elevene har brukt for å komme frem til svaret.

Hva nå?
Finn frem kartong, en kopp fylt med varm kaffe eller te, stiftemaskin og det gode humøret. Sett i gang!

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

Adventskalender 2015 – luke 16

Da åpnes enda en kalenderluke fra Fem over fire-gjengen! I luken finner du en oppgave eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktiviteten krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 16 – Koordinatspillet «Fang julestrømpene»

Fang julestrømpene

Om læringsaktiviteten:
En av de herlige elevene i gammelklassen min spurte for to år tilbake da vi holdt på med koordinatsystemer, «Hvorfor kan vi ikke bare fange julenissen, Runar?». Da kom ideene mine om å lage koordinatspill hvor vi både kunne fange og unngå ulike figurer og gjenstander. I dette spillet får elevene trening i å finne og arbeide med koordinator. Det eneste du trenger er to (helst lydløse) terninger og to blyanter i ulike farger. Ut ifra elevenes alder må du bestemme om de skal ha et spillebrett hver, eller skal arbeide sammen på et. Jeg bruker ofte disse spillene som en oppstartsaktivitet i matematikktimen hvor to elever spiller sammen i fem minutter. Når klokka ringer må de skynde seg å regne poengene de har tjent hver for seg – sammen. Alternativt kan en regne sammen poeng parvis og konkurrere om hvem som fikk flest poeng. Spillet passer også i stasjonsundervisning som en spillstasjon i disse juletider. Kort forklart, elevene kaster etter tur to terninger. Terningene angir koordinater, f.eks 1, 1 som gir en julestrømpe og 5 poeng. Den markeres med spillerens farge og kan ikke lenger markeres av den andre spilleren. Tomme koordinater gir 2 poeng.

Lykke til!

Last ned Luke 16 her.

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

Adventskalender 2015 – luke 11

Da åpnes enda en kalenderluke fra Fem over fire-gjengen! I luken finner du en oppgave eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktiviteten krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 11 – Åpne opplegg

apneopplegg

Om læringsaktiviteten:
I åpne opplegg innenfor matematikkfaget kan alle elever lykkes i større grad enn med lukkede oppgaver. I åpne oppgaver er prosessen frem til svaret, strategiene og emnene som tas i bruk det aller viktigste. Det er også derfor du her får 6 ulike åpne oppgaver du kan bruke sammen med elevene dine – og egentlig ut ifra hvilket som helst trinn. Her må elevene spørre, utforske og undre seg over hvorvidt svarene de kommer frem til er «riktige» og realistiske». Selv om svarene her i oppgavene legger opp rammer som i  konserten til Frottè som varer i 1,5 time, vil elevenes vei dit være preget av mange ulike løsninger. Noen elever vil kanskje resonnere seg frem til at de sang 3 sanger på 30 minutter. Vil det være sannsynlig og en gyldig løsning? Neppe.  Tør å slippe deg selv litt løs, og la elevene undre seg sammen med deg i desember. Et tips er at du på forhånd har prøvd å skissere noen forslag til løsninger for deg selv. Det gjør at du kanskje er mer åpen når elevene foreslår sine egne.

Lykke til!

Last ned Luke 11 her.

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

Adventskalender 2015 – luke 6

Da åpnes enda en kalenderluke fra Fem over fire-gjengen! I luken finner du en oppgave eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktiviteten krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 6 – Ordlistespillet
ordlistespill

Om læringsaktiviteten:
I denne aktiviteten er det kun en terning og en blyant som trengs for å sette i gang. Med Ordlistespillet får elevene trening i både rettskriving og begrepsforståelse. Elevene starter med det første ordet, og kaster deretter terningen som gir dem oppgaven de skal løse. Slik fortsetter det til alle ordene på lista er arbeidet med, og terningen kastet til sammen 10 ganger.  Elevene skriver og tegner i skriveboka si, eller på kopioriginalen som du kopierer på baksiden av spillarket. Er du litt streng sånn som meg, får elevene bare tegne 2-3 ganger per Ordlistespill. Det er jo alltid noen som hevder at fikk fire øyne på terningen hele ti ganger. Vi kan ikke, selv i desember, la sjansene for å trene viktige lese- og skriveferdigheter slippe fra oss.  Ordlistespillet fungerer like godt som en stasjonsaktivitet og oppstart av timen, som hjemmelekse i desember.

Lykke til!

Last ned Luke 6 her.

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

 

Adventskalender 2015 – luke 1

Du har sikkert fått med deg at vi i Fem over fire har valgt å lansere vår blogg- og hjemmeside gjennom en julekalender. I denne julekalenderen vil du kunne «åpne» 20 luker fylt med en oppgave  eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktivitetene krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 1 – «Julenissens hemmelighet»
luke1femoverfire

Om læringsaktiviteten:
Fortellerkort kan være med på å fremme kreativ skriving hos elever på hele barnetrinnet. I mine fortellerkort ønsker jeg at elevene skal skrive kreative og frie tekster hvor rammene i stor grad ikke hemmer fantasien, men legger opp til bruk av rettskriving og holdepunkter for innledning, midtdel og slutt. I forkant av skriveprosessen er det viktig at en nøye går gjennom oppgavene for elevene, og ofte tar seg tid til å diskutere hva som kan ha skjedd i forhold til skrive-delen. Videre er det viktig at alle elevene forstår ordene i ordbanken, og at det ikke hersker noen tvil om hva de betyr og at de selv har eksempler på hvordan de kan brukes i enkle eller mer kompliserte setninger alt etter alder. I skrivestunda er jeg alltid opptatt av å få frem elever på ulikt nivå, som modeller for gode innledninger, fin sammenhengende skrift osv. alt etter hvilke kriterier jeg vektlegger for denne skrivestunda.  Dette gjør jeg underveis for å holde fokus på målene vi jobber etter i forhold til fortellerkortet, og som inspirasjon til de andre. Lykke til!

Last ned Luke 1 her.

 

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.

 

Fem over fire lanseres

Lysbilde1
Hei på deg!

Det er med stor iver, skrekkblandet fryd og yrende kreativitet at vi endelig kan presentere det vi i mange måneder har jobbet med, – Femoverfire.no. Det hele startet som en idé om å sammen dele og formidle det vi selv brenner for, og mener vi er gode på,  gjennom en felles blogg og nettside  til fordel for alle lærerne der ute og alt til fri nedlastning. Vi ønsker å være en pådriver for nytenking og videreutvikling rundt undervisning og læringsarbeid,  lærerrollen og skolen som den desiderte viktigste læringsarenaen for alle elever. I likhet med lærernes  daglige arbeid i skolen, mener vi at vi kan gjøre dette best sammen og ikke bare hver for oss.

Vi er stolte over å være blant de mange lærerne som fortsatt sitter der «Fem over fire» når de andre går hjem. Ikke fordi vi alltid må, men fordi vi vil. Vi elsker jobben vår!

Er du litt sånn som oss, eller er du på jakt etter gode ressurser som du kan ta i bruk i klasserommet ditt? Da bør du markere av 29. november i kalenderen. Da åpner vår egen jule- og adventskalender, hvor vi eksklusivt for deg hver dag åpner en ny luke du kan ta rett i bruk som del av undervisninga di i desember. Til sammen har du 20 luker å glede deg til, så her er det bare å lage plass i lærerplanleggeren.

Vi ønsker deg en fin førjulstid sammen med oss!
Gro, Linn, Runar, Maren og Eirin

© 2018 Femoverfire

Theme by Anders NorenUp ↑