Da åpnes enda en kalenderluke fra Fem over fire-gjengen! I luken finner du en oppgave eller læringsaktivitet som du raskt kan ta i bruk sammen med elevene dine. Aktiviteten krever få eller ingen forberedelser, og lastes direkte ned fra siden. Oppgavene vi deler vil primært være rettet mot elever på barnetrinnet,  men også elever med særskilte behov eller med behov for spesialundervisning lengre opp vil kunne ha utbytte av oppleggene.

Luke 11 – Åpne opplegg

apneopplegg

Om læringsaktiviteten:
I åpne opplegg innenfor matematikkfaget kan alle elever lykkes i større grad enn med lukkede oppgaver. I åpne oppgaver er prosessen frem til svaret, strategiene og emnene som tas i bruk det aller viktigste. Det er også derfor du her får 6 ulike åpne oppgaver du kan bruke sammen med elevene dine – og egentlig ut ifra hvilket som helst trinn. Her må elevene spørre, utforske og undre seg over hvorvidt svarene de kommer frem til er «riktige» og realistiske». Selv om svarene her i oppgavene legger opp rammer som i  konserten til Frottè som varer i 1,5 time, vil elevenes vei dit være preget av mange ulike løsninger. Noen elever vil kanskje resonnere seg frem til at de sang 3 sanger på 30 minutter. Vil det være sannsynlig og en gyldig løsning? Neppe.  Tør å slippe deg selv litt løs, og la elevene undre seg sammen med deg i desember. Et tips er at du på forhånd har prøvd å skissere noen forslag til løsninger for deg selv. Det gjør at du kanskje er mer åpen når elevene foreslår sine egne.

Lykke til!

Last ned Luke 11 her.

RunarRunar Ragnarson Brataas (f. 1991) er utdannet grunnskolelærer 1-7 / adjunkt ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Volda.  Bruk av konkreter, og å utnytte ulike læringsstiler for å fremme tilpasset opplæring,  har vært viktig for Runar for å lykkes både i undervisning og ulike opplegg han deler. Runar står bak bloggen annerledes.org.